Rekisteriseloste

Jäsenrekisterin rekisteriseloste

10.11.2021


1. Rekisterinpitäjä

Akaan Pyöräilijät Ry

akaanpyorailijatry@gmail.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja Saija Kopra, akaanpyorailijatry@gmail.com.


3. Rekisterin nimi

Akaan Pyöräilijät ry:n jäsenrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpito, yhteydenpito jäseniin ja jäsenmaksulaskujen lähetys.


5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenpitoa varten tallennetaan jäsenen etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, kotipaikkakunta ja mahdollisesti puhelinnumero.

Jos jäsen on aktiivinen ryhmälenkeillä, häneltä saatetaan kerätä tietoa harrastetuista pyöräilylajeista ja aktiivisuudesta erilaisilla ryhmälenkeillä. Näillä tiedoilla kartoitetaan, minkälaisille lenkeille – joko omille tai yhteistyökumppaneiden järjestämille –  seuralla on halukkaita jäseniä ryhmänvetotöihin.

Jos jäsen suorittaa seuran kautta pyöräilyohjaajakoulutuksen, tallennetaan koulutuksen suoritusvuosi.

Jos jäsen myöntää luvan tietojensa säännönmukaiseen luovutukseen, tästä tallennetaan lupamerkintä.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenet itse tai heidän huoltajansa.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen tietoja ei luovuteta ilman hänen erillistä suostumustaan.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsenrekisterin tekninen toteutus käyttää aina ajantasaisia suojausmenetelmiä. Jäsenrekisteriin on pääsy vain yhdistyksen hallituksella ja jäsenasiainhoitajalla.


10. Oikeus tarkistaa ja päivittää tiedot

Jäsenellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot. Tarkistuspyyntö osoitetaan seuran hallitukselle sähköpostilla,  akaanpyorailijatry@gmail.com.


11. Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Jäsenellä on oikeus pyytää poistamaan itseään koskevat tiedot jäsenrekisteristä. Pyyntö tulkitaan seurasta eroamiseksi. Jäsentä koskevat tiedot poistetaan ilman eri pyyntöä silloin, kun jäsen eroaa oma-alotteisesti seurasta tai hänet erotetaan. Tiedot poistuvat lopullisesti järjestelmästä 1 kk tietojen poistopyynnön, eroamisen tai erottamisen jälkeen.